Stránka zameraná na kresťanské videa

ODPORÚČAM

Milý priateľ, brat, sestra, žiadny kresťanský film ťa 

tak neobohatí a neposilni tvoj duchovný rast ako 

štúdium Božieho Slova Biblie. Hneď po Biblii by 

som ti odporúčal päť zvezkove dielo od americkej 

spisovateľky Ellen Gould  Whiteovej 1827 - 1915. 

Sú to najlepšie a najpredávanejšie kresťanské knihy 

aké boli kedy napísane. Ty si ich môžeš stiahnuť na tejto stránke načítané 

v mp3 audio formáte v zložke hlavného menu:

 

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode