Stránka zameraná na kresťanské videa

                ON-LINE AUDIO BIBLIA Preložil Prof. Jozef Roháček  

    On-line Audio Biblia Stará a Nová zmluva Preložil Prof. Jozef Rohaček

 
   Pre audio Bibliu bol použitý druhý revidovaný preklad z roku 1969, s prihliadnutím na iné 
   staršie preklady. Prof. Roháček pri preklade vychádzal z pôvodných textov v hebrejčine a 
   gréčtine (Mazoretský text a Textus Receptus) a tiež sa inšpiroval cz Kralickým prekladom. 
   Pri nahrávaní boli v texte prevedené drobné jazykové úpravy niektorých zastaralých výrazov 
   (ako napr. Bôh = Boh, spravedlivosť = spravodlivosť, jako = ako). Gongom a krátkou pauzou 
   je oddelený nadpis jednotlivých pasáží. Na nahrávaní sa podieľalo 7 slovenských hercov a 2 
   herečky. Pri počúvaní prajeme Božie požehnanie a vedenie Duchom Svätým.
 
 

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode