Stránka zameraná na kresťanské videa

uvodna stranka

Webnode

GENESIS VÝSTAVA a PREDNAŠKY ---- Košice 2.2 - 14.2.2015

                 Klikni na obrazok pre zobrazenie plnej velikosti

POSLEDNÉ NAJNOVŠIE PRIDANÉ VIDEA A SÚBORY

 

 26.01.2015 DOKUMENT   Sodoma - sodomia, ( opravene titulky )
 22.01.2015 PREDNAŠKA   Zakazane zabery odhalene, Dr. David Kim
 22.01.2015 PREDNAŠKA   Božie prorocke hnutie a satanska snaha... T. Wilson
 16.01.2015 PREDNAŠKA   Co dnes vime o vesmiru a životě, Prof. RNDr. Kral
 16.01.2015 PREDNAŚKA   C. D. Brooks, Deviate prikazanie
 09.01.2015 PREDNAŚKA   Ja na to všetko nič nedbam, Sebastian Braxton
 05.01.2015 PREDNAŚKA   Lečebni Půst, Milan Moskala
 05.01.2015 PREDNAŚKA   Zavislosti, Jak se zbavit kouřeni, Milan Moskala
 02.01.2015 PREDNAŠKA   Dni vichrice, James Rafferty
 02.01.2015 PREDNAŠKA   Tu sme, Sebastian Lorenz
 23.11.2014 PREDNAŠKA   Islamske konexe, Prof. Dr. Walter Veith
 22.12.2014 PREDNAŚKA   Pochovava veda Boha? Prof. John Lennox M.A. PhD.
 22.12.2014    HUDBA      Pieseň 45, 46, 47, 48
 18.12.2014 PREDNAŠKA   Darwinovy omyly niči naše životy dodnes, P. Kabrt
 18.12.2014 PREDNAŚKA   Vznik života a původu človeka, Pavel Kabrt
 07.12-2014  OSTATNE     Sexualita a manželstvo, Milan Uhrin
 01.12.2014 DOKUMENT   Mariansky kult vo svetle Sväteho Pisma
 23.11.2014 PREDNAŚKA   ASI Olomouc - Mark Finley
 
Zjavenie - Nevesta šelma a Babylon, Doug Batchelor
stiahnuť HD 720p   1:34   on line                            o filme 
 

 

SARAH DRAGET  -----  HUDBA S BIBLICKÝM POSOLSTVOM

 

Odhaleny                             Pamätaj                                Uzdrav moju priateľku

  

on line                                   on line                                   on line

______________________________________________

 

 

               Posledni bitva  hrany film o nedeľnom zakone

               
            stiahnuť   1:40   on line
 
 
                          PRAVDA ZA DVE MINÚTY            
               

 

_______________________________________________

Kniha, Veľký spor vekov zadarmo   viac video 

 

 

Kresťanské filmy dokumentarne, mix

Kresťanské filmy video prednašky, mix

Kresťanské filmy ostatne, rar, mp3, pdf

Kresťanské filmy vydeoklipy, on line

 

ODPORÚČAM

Milý priateľ, brat, sestra, žiadny kresťanský film

ťa tak neobohatí a neposilni tvoj duchovný rast
ako štúdium Božieho Slova Biblie. Hneď po Biblii
by som ti odporúčal päť zvezkove dielo od
americkej spisovateľky Ellen Gould Whiteovej
1827 - 1915. Sú to najlepšie a najpredávanejšie
kresťanské knihy aké boli kedy napísane. Ty si
ich môžeš stiahnuť na tejto stránke načítané v mp3  formáte v zložke:
  KRESŤANSKÉ FILMY OSTATNE rar, mp3, pdf     viac  mp3  ukažka 

 

5. VEĽKÝ SPOR VEKOV

V poslednom zväzku Drámy vekov autorka

približujedve tisícročia svetových dejín, ich 

významné medzníky a niektoré z kľúčových postáv 

histórie. Pokračuje v objasňovaní príčin a následkov

odvekého sporu medzi pravdou a mocou lži a končí

prekvapivým východiskom - prorockou víziou 

budúcnosti pre celú našu planétu.

4. SKUTKY APOŠTOLOV

Štvrtá časť päťzväzkového diela DRÁMA VEKOV

tématicky nadväzuje na udalosti po ukrižovaní Ježiša

Krista. Obsahom sú predovšetkým dejiny ranej

kresťanskej cirkvi a novozákonní hrdinovia viery

(Peter, Štefan, Ján, Pavol...) i mnohí ďalší, ktorí stáli

na začiatku histórie kresťanstva. Boli týraní a zatvéraní

do väzenia, hájili sa pred vládcami vtedajšieho

sveta a niektorí zahynuli mučeníckou smrťou.    

3. TÚŽBA VEKOV

Tretia časť päťzväzkového diela DRÁMA VEKOV je

právom považovaná za vrcholný literárny prejav

americkej spisovateľky. Jedinečným spôsobom

predstavuje život a dielo osobnosti, ktorá zásadne

ovplyvnila históriu ľudstva - Ježiša z Nazareta. 

Historická dráma, životopis a príbeh života Ježiša

Krista oslovuje čitateľov svojoupraktickou

jednoduchosťou, zároveň však poskytuje aj hlboký

duchovný zážitok. 

                                

2. PROROCI A KRALI

Druhý zväzok Drámy vekov prevedie čitateľa cez

dramatické úseky bohatej minulosti Izraela, od čias

slávneho kráľa Šalamúna po príchod Ježiša Krista.

Autorka odhŕňa oponu dejín a uvádza nás do

hlbšieho významu dejinných udalostí a konania

mnohých známych biblických postáv (Eliáš, Elizeus,

Daniel, Jeremiáš...). Kniha osloví aj tých,  ktorí chcú

poodhaliť tajomstvo úspechu či príčiny úpadku ľudskej

spoločnosti.

 

1. PATRIARCHOVIA A PROROCI

Prvá časť päťzväzkového diela DRÁMA VEKOV otvára

veľkú panorámu Starej zmluvy. Pútavým spôsobom

približuje príbehy biblických dejín od stvorenia sveta
po vládu kráľa Dávida. Všetky tieto udalosti sa

odohrali na úsvite ľudských dejín pred niekoľko tisíc

rokmi. Napriek tomu sa dotýkajú dnešných zápasov

medzi dobrom a zlom, láskou a nenávisťou,

vernosľou a zradou, pomstou či odpustením. 

Webnode

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Webové stránky zadarmo Webnode