Stránka zameraná na kresťanské videa

uvodna stranka

Webnode

POSLEDNÉ NAJNOVŠIE PRIDANÉ VIDEA A OSTATNÉ SÚBORY

 NIEKTORE STARŠIE ON-LINE ODKAZY SA BUDU DOČASNE ZOBRAZOVAŤ AKO SUKROMNÉ VIDEA

 

18.05 PREDNAŠKA - II   Po stopach velikanov dejin 1 - 3, Marek Riečan
10.05 DOKUMENT - II   Smlouvy Lasky - Nova a Stara smlouva vysvetleny!
09.05 PREDNAŠKA - II   Spor Emerging Church - Steve Wohlberg
28.04 PREDNAŠKA - II   Najväčšie spiknutie všetkych dôb pred nami T. CH.
28.04 PREDNAŠKA - II   Čo je hriech, Dennis Priebe
06.04 DOKUMENT - II   Boh kladie Jobovi otazky - Job kapitola 38 - 42
01.04 DOKUMENT - II   Večny zakon lasky, Desatoro 5 - 10 (na pozicii 118)
23.03 PREDNAŠKA - II   Hlad po Bohu, Meškanie, Zapečatenie, F. Varga
23.03 PREDNAŠKA - II   Ako prežiť prichadzajucu burku, Doug Batchelor
23.03 PREDNAŠKA - II   Život a štesti - Prof. Dr. Walter Veith, titulky
21.03 PREDNAŠKA - II   Ochrance pro naši dobu - Prof. Dr. Walter Veith
15.03 PREDNAŠKA - II   Duchovni formace a konteplativni modlitba ASI, tit
08.03 PREDNAŠKA - II   Zjeveni 17. Deset kralů a děvka. A. Henriques, tit
18.02 PREDNAŠKA - II   Odstupte od ich stanov - Prof. Dr. Walter Veith
17.02 DOKUMENT - II   Jan Hus - Dedičstvo pravdy. P, Muk, J. Bradshaw
15.02 DOKUMENT - II   Zahadny chybajuci evolučny članok, Piltdownsky č.
10.02 PREDNAŠKA - II   Opravovanie trhlin - Prof. Dr. Walter Veith
04.02 PREDNAŠKA - II   Kde je Boh, keď to boli? - David Shin
04.02 DOKUMENT - II   Večny zakon lasky, Desatoro 1 - 4 Werner Schumm

______________________________________________

 

 

               Posledni bitva  hrany film o nedeľnom zakone

                
            stiahnuť   1:40   on line
 
 
                          PRAVDA ZA DVE MINÚTY            
               

 

ODPORÚČAM

Milý priateľ, brat, sestra, žiadny kresťanský film

ťa tak neobohatí a neposilni tvoj duchovný rast
ako štúdium Božieho Slova Biblie. Hneď po Biblii
by som ti odporúčal päť zvezkove dielo od
americkej spisovateľky Ellen Gould Whiteovej
1827 - 1915. Sú to najlepšie a najpredávanejšie
kresťanské knihy aké boli kedy napísane. Ty si
ich môžeš stiahnuť na tejto stránke načítané v mp3  formáte v zložke:
  KRESŤANSKÉ FILMY OSTATNE rar, mp3, pdf     viac  mp3  ukažka 

 

5. VEĽKÝ SPOR VEKOV

V poslednom zväzku Drámy vekov autorka

približujedve tisícročia svetových dejín, ich 

významné medzníky a niektoré z kľúčových postáv 

histórie. Pokračuje v objasňovaní príčin a následkov

odvekého sporu medzi pravdou a mocou lži a končí

prekvapivým východiskom - prorockou víziou 

budúcnosti pre celú našu planétu.

4. SKUTKY APOŠTOLOV

Štvrtá časť päťzväzkového diela DRÁMA VEKOV

tématicky nadväzuje na udalosti po ukrižovaní Ježiša

Krista. Obsahom sú predovšetkým dejiny ranej

kresťanskej cirkvi a novozákonní hrdinovia viery

(Peter, Štefan, Ján, Pavol...) i mnohí ďalší, ktorí stáli

na začiatku histórie kresťanstva. Boli týraní a zatvéraní

do väzenia, hájili sa pred vládcami vtedajšieho

sveta a niektorí zahynuli mučeníckou smrťou.    

3. TÚŽBA VEKOV

Tretia časť päťzväzkového diela DRÁMA VEKOV je

právom považovaná za vrcholný literárny prejav

americkej spisovateľky. Jedinečným spôsobom

predstavuje život a dielo osobnosti, ktorá zásadne

ovplyvnila históriu ľudstva - Ježiša z Nazareta. 

Historická dráma, životopis a príbeh života Ježiša

Krista oslovuje čitateľov svojoupraktickou

jednoduchosťou, zároveň však poskytuje aj hlboký

duchovný zážitok. 

                                

2. PROROCI A KRALI

Druhý zväzok Drámy vekov prevedie čitateľa cez

dramatické úseky bohatej minulosti Izraela, od čias

slávneho kráľa Šalamúna po príchod Ježiša Krista.

Autorka odhŕňa oponu dejín a uvádza nás do

hlbšieho významu dejinných udalostí a konania

mnohých známych biblických postáv (Eliáš, Elizeus,

Daniel, Jeremiáš...). Kniha osloví aj tých,  ktorí chcú

poodhaliť tajomstvo úspechu či príčiny úpadku ľudskej

spoločnosti.

 

1. PATRIARCHOVIA A PROROCI

Prvá časť päťzväzkového diela DRÁMA VEKOV otvára

veľkú panorámu Starej zmluvy. Pútavým spôsobom

približuje príbehy biblických dejín od stvorenia sveta
po vládu kráľa Dávida. Všetky tieto udalosti sa

odohrali na úsvite ľudských dejín pred niekoľko tisíc

rokmi. Napriek tomu sa dotýkajú dnešných zápasov

medzi dobrom a zlom, láskou a nenávisťou,

vernosľou a zradou, pomstou či odpustením. 

Webnode
TOPlist

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode