Stránka zameraná na kresťanské videa

uvodna stranka

Webnode

POSLEDNÉ NAJNOVŠIE PRIDANÉ VIDEA A INÉ SÚBORY

 
Zjavenie - Nevesta šelma a Babylon, Doug Batchelor
stiahnuť HD 720p   1:34   on line                            o filme   
       

 18.04.2014 DOKUMENT   Zjavenie - Nevesta šelma a Babylon, D. Batchelor

  18.04.2014  PRIPRAVA      Kraľ Severu, Prof. Dr. Walter Veith

 03.04.2014 PREDNAŠKA   Daj mi tento vrch, Prof. Dr. Walter Veith

 02.04.2014      FILM       Jan Wiklef, ranna hviezda, titulky

 17.03.2014 PREDNAŠKA   Duch proroctvi, Danny Laufersweiler

 14.03.2014      FILM       Ale teraz vidim, titulky

 13.03.2014 PREDNAŠKA   Veľka kriza, Salvatore Cutrona

 12.03.2014 PREDNAŠKA   Video od papeže naplňuje proroctvi, D. Batchelor

 12.03.2014   OSTATNE    Listy Husovy - Mistr Ján Hus

 10.03.2014 PREDNAŠKA   Ježiš v cele Bibli, Ivor Myers

 06.03.2014 PREDNAŠKA   Sex, vašeň tela, Alden Ho

 06.03.2014 PREDNAŠKA   Ženy kazateľky, Doug Batchelor

 03.03.2014   OSTATNE    Misijni pilot, David Gates

 01.03.2014 PREDNAŠKA   Misijni skušenosti, Sebastian Neumann 1-2

 23.02.2014 PREDNAŠKA   David a Becky Gates, Interview

 

SARAH DRAGET  ----   HUDBA S BIBLICKÝM POSOLSTVOM

Odhaleny                       Pamätaj                         Uzdrav moju priateľku

  

on line                          on line                          on line

_______________________________________________

 

 

               Posledni bitva  hrany film o nedeľnom zakone

               
            stiahnuť   1:40   on line
 
 
                          PRAVDA ZA DVE MINÚTY          
               

 

10 BOŽÍCH PRIKÁZANI

10 Božich prikázani, foto verzia    1                             

 

10 Božich prikázani, foto verzia    2                             

 

  on line videokanál      on line videokanál      on line videokanál      on line videokanál  

   

       

  

_______________________________________________

Kniha, Veľký spor vekov zadarmo   viac video 

 

 

Kresťanské filmy dokumentarne, mix

Kresťanské filmy video prednašky, mix

Kresťanské filmy ostatne, rar, mp3, pdf

Kresťanské filmy vydeoklipy, on line

Kresťanské filmy hrané, len zoznam

Kresťanské filmy animované, len zoznam

 

ODPORÚČAM

Milý priateľ, brat, sestra, žiadny kresťanský film

ťa tak neobohatí a neposilni tvoj duchovný rast
ako štúdium Božieho Slova Biblie. Hneď po Biblii
by som ti odporúčal päť zvezkove dielo od
americkej spisovateľky Ellen Gould Whiteovej
1827 - 1915. Sú to najlepšie a najpredávanejšie
kresťanské knihy aké boli kedy napísane. Ty si
ich môžeš stiahnuť na tejto stránke načítané v mp3  formáte v zložke:
  KRESŤANSKÉ FILMY OSTATNE rar, mp3, pdf     viac  mp3  ukažka 

 

5. VEĽKÝ SPOR VEKOV

V poslednom zväzku Drámy vekov autorka

približujedve tisícročia svetových dejín, ich významné

medzníky a niektoré z kľúčových postáv histórie.

Pokračuje v objasňovaní príčin a následkov

odvekého sporu medzi pravdou a mocou lži a končí

prekvapivým východiskom - prorockou víziou 

budúcnosti pre celú našu planétu.

4. SKUTKY APOŠTOLOV

Štvrtá časť päťzväzkového diela DRÁMA VEKOV

tématicky nadväzuje na udalosti po ukrižovaní Ježiša

Krista. Obsahom sú predovšetkým dejiny ranej

kresťanskej cirkvi a novozákonní hrdinovia viery

(Peter, Štefan, Ján, Pavol...) i mnohí ďalší, ktorí stáli

na začiatku histórie kresťanstva. Boli týraní a

zatváraní do väzenia, hájili sa pred vládcami vteda-

jšieho sveta a niektorí zahynuli mučeníckou smrťou.    

3. TÚŽBA VEKOV

Tretia časť päťzväzkového diela DRÁMA VEKOV je

právom považovaná za vrcholný literárny prejav

americkej spisovateľky. Jedinečným spôsobom

predstavuje život a dielo osobnosti, ktorá zásadne

ovplyvnila históriu ľudstva - Ježiša z Nazareta. 

Historická dráma, životopis a príbeh života Ježiša

Krista oslovuje čitateľov svojoupraktickou

jednoduchosťou, zároveň však poskytuje aj hlboký

duchovný zážitok. 

                                

2. PROROCI A KRALI

Druhý zväzok Drámy vekov prevedie čitateľa cez

dramatické úseky bohatej minulosti Izraela, od čias

slávneho kráľa Šalamúna po príchod Ježiša Krista.

Autorka odhŕňa oponu dejín a uvádza nás do

hlbšieho významu dejinných udalostí a konania

mnohých známych biblických postáv (Eliáš, Elizeus,

Daniel, Jeremiáš...). Kniha osloví aj tých,  ktorí chcú

poodhaliť tajomstvo úspechu či príčiny úpadku

ľudskej spoločnosti.

 

1. PATRIARCHOVIA A PROROCI

Prvá časť päťzväzkového diela DRÁMA VEKOV otvára

veľkú panorámu Starej zmluvy. Pútavým spôsobom

približuje príbehy biblických dejín od stvorenia sveta
po vládu kráľa Dávida. Všetky tieto udalosti sa

odohrali na úsvite ľudských dejín pred niekoľko tisíc

rokmi. Napriek tomu sa dotýkajú dnešných zápasov

medzi dobrom a zlom, láskou a nenávisťou,

vernosľou a zradou, pomstou či odpustením. 

Webnode

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Webové stránky zadarmo Webnode