Stránka zameraná na kresťanské videa

uvodna stranka

Webnode

POSLEDNÉ NAJNOVŠIE PRIDANÉ VIDEA A SÚBORY

 

 18.12.2014 PREDNAŠKA   Darwinovy omyly niči naše životy dodnes, P. Kabrt
 18.12.2014 PREDNAŚKA   Vznik života a původu človeka, Pavel Kabrt
 07.12-2014  OSTATNE     Sexualita a manželstvo, Milan uhrin
 01.12.2014 DOKUMENT   Mariansky kult vo svetle Sväteho Pisma
 23.11.2014 PREDNAŚKA   ASI Olomouc - Mark Finley
 21.11.2014 PREDNAŠKA   Revoluce, tyrani a valky, Prof. Dr. Walter Veith
 13.11.2014 PREDNAŚKA   Bill Humeniuk, Připrava na posledni hodinu
 13.11.2014 PREDNAŚKA   Tajemstvi světoveho řadu 7 - 11, titulky
 13.11.2014 PREDNAŚKA   Emanuel Baek, David Meib - ( ďalšie prednašky )
 07.11.2014 PREDNAŚKA   Evanjelista z USA Emanuel Baek, prednašky 1 - 9
 07.11.2014 PREDNAŚKA   Zdravotny misionar David Meib, prednašky 1 - 9
 07.10.2014   OSTATNE    Porovnanie, Na usvite dejin, Patriarchovia a proroci
 29.10.2014 DOKUMENT   Hexagram Davidova hvieza nie je žydovsky symbol
 17.10.2014 PREDNAŠKA   Zločin Antikrista, Prof. Dr. Walter Veith, titulky
 13.10.2014     MENU       Pridana nova zložka; Prof. Dr. Walter Veith SK, CZ
 02.10.2014   OSTATNE    Ellen G. White Writings (všetky spisy v angličtine)
 26.09.2014 PREDNAŚKA   Bez Adama niet Krista, stvorenie a evolucia, P Vajda
 25.09.2014 PREDNAŠKA   Desiatky - jednoducho a zrozumiteľne, Ed Reid
 22.09.2014 DOKUMENT   Od Darwina k Hitlerovi
 20.09.2014 PREDNAŠKA   Staři světa - 101 arg. pro nizke staři země a vesmiru
 
Zjavenie - Nevesta šelma a Babylon, Doug Batchelor
stiahnuť HD 720p   1:34   on line                            o filme 
 

 

SARAH DRAGET  -----  HUDBA S BIBLICKÝM POSOLSTVOM

 

Odhaleny                             Pamätaj                                Uzdrav moju priateľku

  

on line                                   on line                                   on line

______________________________________________

 

 

               Posledni bitva  hrany film o nedeľnom zakone

               
            stiahnuť   1:40   on line
 
 
                          PRAVDA ZA DVE MINÚTY            
               

 

_______________________________________________

Kniha, Veľký spor vekov zadarmo   viac video 

 

 

Kresťanské filmy dokumentarne, mix

Kresťanské filmy video prednašky, mix

Kresťanské filmy ostatne, rar, mp3, pdf

Kresťanské filmy vydeoklipy, on line

 

ODPORÚČAM

Milý priateľ, brat, sestra, žiadny kresťanský film

ťa tak neobohatí a neposilni tvoj duchovný rast
ako štúdium Božieho Slova Biblie. Hneď po Biblii
by som ti odporúčal päť zvezkove dielo od
americkej spisovateľky Ellen Gould Whiteovej
1827 - 1915. Sú to najlepšie a najpredávanejšie
kresťanské knihy aké boli kedy napísane. Ty si
ich môžeš stiahnuť na tejto stránke načítané v mp3  formáte v zložke:
  KRESŤANSKÉ FILMY OSTATNE rar, mp3, pdf     viac  mp3  ukažka 

 

5. VEĽKÝ SPOR VEKOV

V poslednom zväzku Drámy vekov autorka

približujedve tisícročia svetových dejín, ich 

významné medzníky a niektoré z kľúčových postáv 

histórie. Pokračuje v objasňovaní príčin a následkov

odvekého sporu medzi pravdou a mocou lži a končí

prekvapivým východiskom - prorockou víziou 

budúcnosti pre celú našu planétu.

4. SKUTKY APOŠTOLOV

Štvrtá časť päťzväzkového diela DRÁMA VEKOV

tématicky nadväzuje na udalosti po ukrižovaní Ježiša

Krista. Obsahom sú predovšetkým dejiny ranej

kresťanskej cirkvi a novozákonní hrdinovia viery

(Peter, Štefan, Ján, Pavol...) i mnohí ďalší, ktorí stáli

na začiatku histórie kresťanstva. Boli týraní a zatvéraní

do väzenia, hájili sa pred vládcami vtedajšieho

sveta a niektorí zahynuli mučeníckou smrťou.    

3. TÚŽBA VEKOV

Tretia časť päťzväzkového diela DRÁMA VEKOV je

právom považovaná za vrcholný literárny prejav

americkej spisovateľky. Jedinečným spôsobom

predstavuje život a dielo osobnosti, ktorá zásadne

ovplyvnila históriu ľudstva - Ježiša z Nazareta. 

Historická dráma, životopis a príbeh života Ježiša

Krista oslovuje čitateľov svojoupraktickou

jednoduchosťou, zároveň však poskytuje aj hlboký

duchovný zážitok. 

                                

2. PROROCI A KRALI

Druhý zväzok Drámy vekov prevedie čitateľa cez

dramatické úseky bohatej minulosti Izraela, od čias

slávneho kráľa Šalamúna po príchod Ježiša Krista.

Autorka odhŕňa oponu dejín a uvádza nás do

hlbšieho významu dejinných udalostí a konania

mnohých známych biblických postáv (Eliáš, Elizeus,

Daniel, Jeremiáš...). Kniha osloví aj tých,  ktorí chcú

poodhaliť tajomstvo úspechu či príčiny úpadku ľudskej

spoločnosti.

 

1. PATRIARCHOVIA A PROROCI

Prvá časť päťzväzkového diela DRÁMA VEKOV otvára

veľkú panorámu Starej zmluvy. Pútavým spôsobom

približuje príbehy biblických dejín od stvorenia sveta
po vládu kráľa Dávida. Všetky tieto udalosti sa

odohrali na úsvite ľudských dejín pred niekoľko tisíc

rokmi. Napriek tomu sa dotýkajú dnešných zápasov

medzi dobrom a zlom, láskou a nenávisťou,

vernosľou a zradou, pomstou či odpustením. 

Webnode

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Webové stránky zadarmo Webnode