Stránka zameraná na kresťanské videa

uvodna stranka

POSLEDNÉ NAJNOVŠIE PRIDANÉ VIDEA A OSTATNÉ SÚBORY

 

27.05 PREDNAŠKY - II   3. Krasa SZ svätyne, Kristov charakter - S. Wallace
25.05 PREDNAŠKY - II   Lečka - Kim Kjaer, titulky
18.05 PREDNAŠKY - II   Kroky k osobnimu oživeni 1-4, Helmut Haubeil
18.05 PREDNAŠKY - II   Znameni a divy - Prof. Dr. Walter Veith, titulky
18.05 PREDNAŠKY - II   Rok 1844 a posledny utok - Prof. Dr. Walter Veith, tit
10.05 PREDNAŠKY - II   Posledni varovani země - Prof. Dr. Walter Veith, tit 
10.05 PREDNAŠKY - II   Hlasite volani - Prof. Dr. Walter Veith, titulky
27.04 PREDNAŠKY - II   Karta Trump - Prof. Dr. Walter Veith
27.04 PREDNAŠKY - II   Veľky spor vekov - zasvätenie projektu
21.04 PREDNAŠKY - II   Kľuč k evanjeliu - David Shin
20.04 PREDNAŠKY - II   Gedeon - Milan Kloda
14.04     OSTATNE       6 knih od byvaleho jezuitu Dr. Alberta Riveru
05.04 PREDNAŠKY - II   Pokanie - Ferdinand Varga
27.03 PREDNAŠKY - II   Moc ve skušenostech s Bohem - R. a S. Tengkano
27.03 PREDNAŠKY - II   Študium Biblickej knihy - Zjavenie Jana
24.03 PREDNAŠKY - II   Modlařstvi, velikonoce, dušičky, vanoce - Jiři Kisza
20.03 DOKUMENT - II   Viděni levharta, pohled do nitra šelmy - Ch. Hudson
16.03 PREDNAŠKY - II   Zjavenie 18 a kraľovna sveta - Hal Mayer
10.03 PREDNAŠKY - II   Balamovo učeni - Karel Poloch ml.
27.02 PREDNAŠKY - II   2. Kde se zjavuje Boži charakter - Stephen Wallace
23.02 PREDNAŠKY - II   Nebezpečne nastrahy kompromisu - Mark Finley
23.02 PREDNAŠKY - II   4. Izrael, Babylon a Harmagedon - Steve Wohlberg
18.02 PREDNAŠKY - II   3. Amerika a znameni šelmy - Steve Wohlberg

POVEDZ TO SVETU (TELL THE WORLD) SK titulky

Povedz to svetu (Tell The World) je inšpirujúci plne zdramatizovaný filmový 

projekt ktorý rozprava príbeh o zrodení a rannom vývoji adventného hnutia.

  

stiahnuť 1080p   stiahnuť 480p   2:33   on line

 

______________________________________________

 

 

               Posledni bitva  hrany film o nedeľnom zakone

                
            stiahnuť   1:40   on line
 
 
                          PRAVDA ZA DVE MINÚTY            
               

 

ODPORÚČAM

Milý priateľ, brat, sestra, žiadny kresťanský film

ťa tak neobohatí a neposilni tvoj duchovný rast
ako štúdium Božieho Slova Biblie. Hneď po Biblii
by som ti odporúčal päť zvezkove dielo od
americkej spisovateľky Ellen Gould Whiteovej
1827 - 1915. Sú to najlepšie a najpredávanejšie
kresťanské knihy aké boli kedy napísane. Ty si
ich môžeš stiahnuť na tejto stránke načítané v mp3  formáte v zložke:
  KRESŤANSKÉ FILMY OSTATNE rar, mp3, pdf     viac  mp3  ukažka 

 

5. VEĽKÝ SPOR VEKOV

V poslednom zväzku Drámy vekov autorka

približujedve tisícročia svetových dejín, ich 

významné medzníky a niektoré z kľúčových postáv 

histórie. Pokračuje v objasňovaní príčin a následkov

odvekého sporu medzi pravdou a mocou lži a končí

prekvapivým východiskom - prorockou víziou 

budúcnosti pre celú našu planétu.

4. SKUTKY APOŠTOLOV

Štvrtá časť päťzväzkového diela DRÁMA VEKOV

tématicky nadväzuje na udalosti po ukrižovaní Ježiša

Krista. Obsahom sú predovšetkým dejiny ranej

kresťanskej cirkvi a novozákonní hrdinovia viery

(Peter, Štefan, Ján, Pavol...) i mnohí ďalší, ktorí stáli

na začiatku histórie kresťanstva. Boli týraní a zatvéraní

do väzenia, hájili sa pred vládcami vtedajšieho

sveta a niektorí zahynuli mučeníckou smrťou.    

3. TÚŽBA VEKOV

Tretia časť päťzväzkového diela DRÁMA VEKOV je

právom považovaná za vrcholný literárny prejav

americkej spisovateľky. Jedinečným spôsobom

predstavuje život a dielo osobnosti, ktorá zásadne

ovplyvnila históriu ľudstva - Ježiša z Nazareta. 

Historická dráma, životopis a príbeh života Ježiša

Krista oslovuje čitateľov svojoupraktickou

jednoduchosťou, zároveň však poskytuje aj hlboký

duchovný zážitok. 

                                

2. PROROCI A KRALI

Druhý zväzok Drámy vekov prevedie čitateľa cez

dramatické úseky bohatej minulosti Izraela, od čias

slávneho kráľa Šalamúna po príchod Ježiša Krista.

Autorka odhŕňa oponu dejín a uvádza nás do

hlbšieho významu dejinných udalostí a konania

mnohých známych biblických postáv (Eliáš, Elizeus,

Daniel, Jeremiáš...). Kniha osloví aj tých,  ktorí chcú

poodhaliť tajomstvo úspechu či príčiny úpadku ľudskej

spoločnosti.

 

1. PATRIARCHOVIA A PROROCI

Prvá časť päťzväzkového diela DRÁMA VEKOV otvára

veľkú panorámu Starej zmluvy. Pútavým spôsobom

približuje príbehy biblických dejín od stvorenia sveta
po vládu kráľa Dávida. Všetky tieto udalosti sa

odohrali na úsvite ľudských dejín pred niekoľko tisíc

rokmi. Napriek tomu sa dotýkajú dnešných zápasov

medzi dobrom a zlom, láskou a nenávisťou,

vernosľou a zradou, pomstou či odpustením. 

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webu zdarmaWebnode