Stránka zameraná na kresťanské videa

                               KRESŤANSKÉ FILMY PREDNAŠKY - 2 

 
 

 Audio kniha, Posvěceny život,                             Audio kniha, Vira a skutky,

 Ellen G. White                                                           Ellen G. White, ( čitana softverom )

   200   
 stiahnuť   3:05   on line                              stiahnuť   3:12   on line
 
 

                                                                                      Audio kniha, Rady o vyživě a 

 10 Skutečnosti o pekle                                          pokrmech, Ellen G. White

   199   
 stiahnuť   0:22   on line                              stiahnuť   16:20   on line
 
 

 Najvyšši pozvani,                                                    Prednašky 1 - 4,

 Prof. Dr. Walter Veith, titulky                                 Dr. De Rose

   198     
                 1:43   on line                             stiahnuť 1-4   2:03   on line 1-4
 
 

 Bližiace sa vyvrcholenie dejin,                            Dlouho očekavane milenium,

 Prof. Dr. walter Veith, titulky                                 Prof. Dr. Walter Veith, titulky

    197    
                1:07   on line                                              1:12   on line
 
 

 Prednašky 1-4 Dr. Torben Nybo,                         Tajemstvi skryte ženy,

 Kroměřiš 2015                                                         1 a 2 čast

    196    
  stiahnuť 1-4    4:01   on line 1-4                   stiahnuť   1:31   on line
 
 

 O islame na zaklade Pisma Sväteho,                Slepy od narodenia - dôležite a

 Ferdinand Varga, 4.4.2017                                    zaujimave vypočuvanie, F. Varga

   195   
 stiahnuť   1:10   on line                              stiahnuť   0:47   on line
 
 

 3. Krasa SZ svätyne, Kristov                               Boži hlas, 

 charakter, Stephen Wallace                                  Ferdinand Varga, 22.4.2017

    194    
 stiahnuť   1:32   on line                              stiahnuť   0:33   on line
 
 

 Kroky k osobnimu oživeni,                                   Lečka,

 Helmut Haubeil, 1 - 4                                              Kim Kjaer, titulky

   193   
                5:40   on line 1-4                                        0:48   on line
 

 Rok 1844 a posledny utok,                                   Znameni a divy,

 Prof. Dr. walter Veith, titulky                                 Prof. Dr. Walter Veith, titulky

   192     
                1:18   on line                                              1:23   on line
  
 

 Posledni varovani země,                                       Hlasite volani,

 Prof. Dr. Walter Veith, titulky                                 Prof. Dr. Walter Veith

   191   
                1:23   on line                                             1:25   on line
 
 

 Karta Trump,                                                            Veľky spor vekov,

 Prof. Dr. Walter Veith                                              zasvätenie projektu

   190   
 stiahnuť   0:52   on line                               stiahnuť   0:32   on line
 
 

 Gedeon,                                                                      Kľuč k evanjeliu,

 Milan Kloda                                                                David Shin

   189   
 stiahnuť   0:39   on line                              stiahnuť   1:22   on line
 
 

 Moc ve skušenostech s Bohem,                         Pokanie,

 Ramon a Shandy Tengkano                                  Ferdinand Varga

   188       
 stiahnuť   1:11   on line                              stiahnuť   0:46   on line
 
 

 Modlařstvi, velikonoce, pamatka                        Študium Biblickej knihy,

 zesnulych, vanoce - Jiři Kisza                             Zjavenie Jana

    187    
 stiahnuť   0:48   on line                                                      on line 1 - X 
 
 

 Balmovo učeni,                                                        Zjavenie 18 a kraľovna sveta,

 Karel Poloch ml.                                                      Hal Mayer

    186    
 stiahnuť   0:51   on line                              stiahnuť   1:11   on line
 
 

 Nebezpečne nastrahy kompromisu,                  2. Kde sa zjavuje Boži charakter,

 Mark Finley                                                               Stephen Wallace

   185   
 stiahnuť   1:27   on line                              stiahnuť   1:05   on line
 
 

 3. Amerika a znameni šelmy,                               4. Izrael, Babylon a Harmagedon,

 Steve Wohlberg                                                       Steve Wohlberg

    185    
 stiahnuť   0:58   on line                              stiahnuť   0:58   on line
 
 

 Misia medzi adventistami,                                    2. Role Ameriky v proroctvi,

 Ferdinand Varga                                                      Steve Wohlberg

   184   
  stiahnuť    0:58   on line                              stiahnuť   0:57   on line
 
 

 1. Proroctvi antikrista,                                           Drama na hranici zasľubenej zeme,

 Steve Wohlberg                                                       Ferdinand Varga

   183   
 stiahnuť   0:57   on line                              stiahnuť   0:51   on line
 
          

 1. Čo je charakter?                                                 Trumpova inaugurace, udělejme

 Stephen Wallace                                                      Ameriku opět velkolepou a ...

   182   
 stiahnuť   1:00   on line                              stiahnuť   2:02   on line
 
 

 Dilema rozptyleni 1 - 10,                                        Pochopte suvislost světovych

 Christian Berdahl                                                    udalosti 2016 Prof. Dr. Walter Weith

   181    
 stiahnť 1-10  11 hodin  on line 1-10                                      on line 1-X 
 
 

 Povolani, vyvoleni, ale neverni,                           ABC pre študium Biblie,

 Taj Pacleb                                                                  Christopher Kramp

  180    
 stiahnuť   0:50   on line                              stiahnuť   1:03   on line
 
 

 Spravodlivosť skrze vieru v                                Boži hranice,

 pravosti, 1. časť, Prof. Dr. W. Veith              Vitězslav Kolař

   179   
 stiahnuť  1:15   on line                               stiahnuť   0:30   on line
 
 

 Okultismus kolem nas 1 - 2                                  Boh je dlžny,

 Ladislav Hodač                                                        Randy Skeete

    178    
 stiahnuť1-2   2:40   on line1-2                      stiahnuť   0:34   on line
 
 

 Zpravy ze světa 15. srpen 2016                          Jak mohu rozpoznat Boži vůli, 

 Kim Kjaer                                                                  skušenost, Helmut Haubeil

    177    
                      0:26   on line                                         stiahnuť   1:22   on line
 
 

 Riziko věčne straty,                                                Zrušili tvoj zakon 1. časť,

 Stephen Bohr                                                           Prof. Dr. Walter Veith

   176   
 stiahnuť   0:57   on line                              stiahnuť   1:42   on line
 
 

 Budoucnost Evropy 1 - 9,                                     Webinař č. 2 - Navrat kobylek - ISIS

 Kim Kjaer                                                                  Steve Wohlberg

   175   
                       on line                                stiahnuť   0:58   on line
 
 

 Bitva velikanů,                                                         Kamen, na kterem spočine tva 

 Prof. Dr. Walter Veith, titulky                                 hlava, Prof. Dr. Walter Veith, titulky

   174   
                1:24   on line                                            1:25   on line
 
 

 Boži dar vedeni,                                                       Svätyňa -  Boži pribytok,

 Prof. Dr. Walter Veith, titulky                                 Clayton Leinneweber

    173    
                1:07   on line                              stiahnuť   1:36   on line
 
 

 Negativne emocie,                                                  Rady proroka o masite stravě,

 Neil Nedley                                                                Dr. Scharffenberg

    172    
 stiahnuť   1:17   on line                              stiahnuť   1:07   on line
 
 

 Zpravy ze světa - Kim Kjaer                                 Tajemstvi hudby,

 18. červenec 2016                                                   Zeb Hourigan 1 - 5

    171    
               0:28   on line                               stiahnuť 1-5   7:02   on line 1-5
 
 

 Ako žiť v poslednej dobe?                                    Koniec doby milosti,

 Emanuel Duda  ( len audio )                                  David Shin

   170   
 stiahnuť   0:44   on line                              stiahnuť   0:58   on line
 
 

 100 jasnych argumentů proti                               Rok 2017 - Katolici a protestanti k

 evolučni teorii, Ing. Michal Rod                            pripomienke vyročia reformacie, tit

    169    
 stiahnuť   1:34   on line                              stiahnuť   0:20   on line
 
 

 Zdravotne prednašky 1-24 Dr. Grivas,              301 Život v cele sve krase,

 Prof. Schaffenberg, MUDr. Moskala                   Prof. Dr. Walter Veith, titulky

    168    
 stiahnuť 1-24 29 hodin on line 1-24                             1:29   on line
 
 

 Zkušenost založeni sanatoria,                             Najvětši proroctvi Bible -

 Dr. Anna Georgievna Slepenčjuk                        Vyplněna proroctvi

   167     
 stiahnuť   0:43   on line                              stiahnuť   0:57   on line
 
 

 Budovanie charakteru 1-37, Stephen                Změna klimatu, Kim Kjaer

 Wallace, zapnite si slovenske titulky                 (Amazing Discoveries CZ - SK)

    166    
 kniha PDF   39 hodin   on line1-37                               0:59   on line
 
 

 Ježišove apokalypticke kazanie,                        Čiste srdce stvor mi ( 20 ),

 Dr. Janos Reisinger                                                Stephen Wallace, titulky

   165   
 stiahnuť   0:52   on line                              stiahnuť   0:59   on line  
 
 

 Spor Emerging Church,                                         Po stopach velikanov dejin 1 - 3, 

 Steve Wohlberg                                                        Marek Riečan

    164      
 stiahnuť   1:19   on line                              stiahnuť 1-3   2:46   on line 1-3
 
 

 Čo je hriech,                                                             Najväčšie spiknutie všetkych dôb

 Dennis Priebe                                                          pred nami - Tomaš Chmel

   163   
 stiahnuť   0:48   on line                              stiahnuť   1:00   on line
 
 

 Ako prežiť prichadzajucu burku,                        Hlad po Božom Slove, Meškanie, 

 Doug Batchelor                                                       Zapečatenie -  Ferdinand Varga

   162   
 stiahnuť   1:20   on line                              stiahnuť 1-3   3:09   on line 1-3
 
 

 Ochrance pro naši dobu,                                       Zdravi a štěsti (život v cele sve

 Prof. Dr. Walter Veith                                              krase) Prof. Dr. Walter Veith, titulky

   161   
 stiahnuť   1:15   on line                              stiahnuť   1:21   on line
 
 

 Zjeveni 17. Deset kralů a jedna                           Duchovni formace a kontemplativni

 děvka, Andrew Henriques, titulky                       modlitba, Konference ASI  2012, tit

   160   
 stiahnuť   1:33   on line                              stiahnuť   1:44   on line
 
 

 Odstupte od ich stanov,                                         Rok 2015 - 2017,

 Prof. Dr. Walter Veith                                              Prof. Dr. Walter Veith

    159     
 stiahnuť   1:49   on line                              stiahnuť   0:49   on line
 
 

 Opravovanie trhlin,                                                 Kde je Boh, keď to boli     

 Prof. Dr. Walter Veith                                              David Shin

   158   
 stiahnuť  1:43    on line                                stiahnuť   0:50   on line

 

 Tvoje zdravi Tvoje volba,                                      Škodlivosť mlieka a

 Prof. Dr. Walter Veith, titulky                                živočišnych produktov

   157   
 stiahnuť   1:16   on line                               stiahnuť    4:24    on line 
 
 

 Ellen G. White, viděni o Velkem                           Trojandělske poselstvi uvod,

 sporu věků, titulky                                                  Stephen Bohr

   156  
 stiahnuť   0:07   on line                              stiahnuť   1:02   on line

 

 Okultne pozadie modernej, minulej                    Podvody doby konca,

 a sučasnej hudby                                                    Mark Cleminson

    155    
 stiahnuť   2:01     on line                                              stiahnuť    1:25    on line 
 
 

 Šelma z priepasti,                                                   Sedime na časovane bombě, život

 Prof. Dr. Walter Veith                                              v cele sve krase, Prof. Dr. W. Veith

    154      
 stiahnuť   1:22   on line                                           stiahnuť   1:17  on line
 
 

 Prečo priimam prorocku službu                          Božie meno 1 - Uvod a všeobecna

 Ellen G. White, Ted N. C. Wilson                           časť,  Dušan Seberini

   153   
 stiahnuť   0:49   on line                              stiahnuť   0:40   on line
 
 

 Neodpustiteľny hriech,                                          Islamske prepojenie,

 Shawn Boonstra                                                      Prof. Dr. Walter Veith

   152   
 stiahnuť   0:27   on line                              stiahnuť   1:26   on line

 

 Dilema pobaveni a zabavy 1 - 5                           Bohatši než faraoni 1 - 9

 Christian Berdahl,  17 - 20.11.2015                     Biblicka archeologie, Ken Down

    151      
 stiahnuť 1-5   6:36   on line 1-5                             stiahnuť 1-9   15:12   on line 1-9
 
 

                                                                                      Životni přiběh, 

 Hra na cirkev - Walter Pearson                           Christian Berdahl - ASI  20.11.2015

    150      
 stiahnuť   0:50   on line                               stiahnuť  1:12   on line
 
 

 Kratky životni přiběh,                                             Jak se nezblaznit 3 - Vznik života

 Christian Berdahl                                                    dokončeni, Pavel Kabrt

    149    
 stiahnuť   0:14   on line                                           stiahnuť   0:20   on line
 
 

 Homeopatie v křesťanskem světě,                    Prednaška - Kracionista,

 Zdenka Gorna                                                           Pavel Kabrt  1996

   148    
 stiahnuť  0:58   on line                                            stiahnuť   1:26   on line
 
 

 Krize nedělniho zakona - Zjeveni 13                  Uvod webinaře,  krize před nami a

 vysvetleno, Steve Wohlberg                                prakticka připrava, Steve Wohlberg

   147    
 stiahnuť   0:28   on line                                            stiahnuť   0:32   on line
 
 

 Evanjelizačne prednašky                                      Falošni proroci,

 Troy Smith,  Košice  9 - 16.10.2015                    Stanislav Bielik

    146    
 stiahnuť 1-8   9:25   on line 1-8                             stiahnuť   0:45   on line
 
 

 Mizejici protestant,                                                  Hlasy ze zahroby,  je možne, 

 Steve Wohlberg                                                        aby živi hovořili s mrtvimi?

   145   
 stiahnuť   0:28   on line                                           stiahnuť   0:48   on line
 
 

 Evanielista Troy Smith sobotne                           Čo mame svätiť, sobotu alebo

 kazne 10 a 17.10.2015                                            nedeľu, Dušan Sebarini

   144    
 stiahnuť 1-4   3:46   on line 1-4                             stiahnuť   0:40   on line
 
 

 Videnie o druhom prichode,                                 Papež František v Americe přes 

 Ferdinand Varga                                                      objektiv biblickych proroctvi, S. W.

   143   
 stiahnuť   0:58   on line                                           s tiahnuť    1:06     on line  
 
 

 Kudy kračel Ježiš,                                                  Připravte se na znameni šelmy,

 Prof. Dr. Walter Veith                                             Steve Wohlberg

   142   
 stiahnuť   1:25   on line                                           stiahnuť   1:03   on line
 
 

 Byvaly muslim o uprchlicich,                               Jen prosty člověk,

 Salman Husan (audio)                                            Prof. Dr. Walter Veith

   141   
 stiahnuť   1:07   on line                                           stiahnuť   0:56   on line
 
 

 Proč evangelizace,                                                 Boži kalendař, tajemstvi je ve

 Mark Finley  GK 2015                                             svatini, David Gates

        140   
 stiahnuť   0:51   on line                               stiahnuť   0:10   on line
 
 

 Spojene Narody a okultna agenda,

 Prof. Dr. Walter Veith, titulky                                Inteligencia a evolucia - L. V.

   139   
 stiahnuť   1:25   on line                              stiahnuť   1:37   on line

 

 Nova papežova vyzva k zachovavani

 neděle, Doug Batchelor                                         Majster Jan Hus 2015 v Opave

    138    
  stiahnuť   0:09   on line                                          stiahnuť    1:11   on line
 
 

 Nebezpečenstva zriedeneho                                Můj životni přiběh,

 evanjelia, Doug Batchelor                                     Prof. Dr. Walter Veith

   137    
 stiahnuť   0:26   on line                                            stiahnuť   1:14   on line
 
 

 Jak se nezblaznit 2 - Vznik života                       Neuveriteľna pravda o mlieku,

 Pavel Kabrt a Vladimir Tylman                            Prof. Dr. Walter Veith

   136    
 stiahnuť   0:14   on line                                            stiahnuť   1:19   on line
 
 

 Jak Pan Bůh vede Amazing                                 Inteligentni projekt, věk vesmiru,

 Discoveries, Stan Sedlbauer                               celosvětova potopa... Pavel Kabrt

    135    
  stiahnuť   0:58   on line                                          stiahnuť   0:44    on line 
 
 

 GT ng - tajemnik GK CASD                                   Přijď Pane Ježiši,

 sobotni kazani 4.7.2015                                         Wladyslaw Polok

     134    
  stiahnuť   1:03     on line                                            stiahnuť    0:47    on line 
 
 

 Žena sedici na šelmě,                                            Čo mate urobiť, urobte rychlo

 Prof. Dr. Walter Veith, titulky                                David Gates

   133   
 stiahnuť   1:26    on line                               stiahnuť   0:08    on line 
 
 

 Papežska encyklika a                                            GK - Slavnostni Sobota 11. 7. 2015

 znameni šelmi                                                          Překročte Jordan, Ted N.C. Wilson

    132    
  stiahnuť   0:27    on line                                           stiahnuť  1:32    on line 
 
 

 Čas je blizko,                                                            Jak sa nezblaznit,

 Steve Wohlberk a Tim Saxon                               Pavel Kabrt a Vladimir Tylman

   131   
 stiahnuť   0:42    on line                               stiahnuť   0:48    on line 

 

 Aktualni vyzva od Papeže,                                    Pravda o naboženstvi a zazraky

 Doug Batchelor                                                        misie, Mark Finley

   130   
 stiahnuť   0:13    on line                               stiahnuť   1:31    on line 
 
 

 Daji mu jmeno Ježiš,                                              Mame zachovavať starozakonne

 Prof. Dr. Walter Veith, titulky                                sviatky?  Prof. Dr. Walter Veith

   129   
 stiahnuť   1:32    on line                               stiahnuť   0:26    on line 
 
 

 Okultne pozadie hudby,                                          Cukrovka a Rakovina,

 Mysterium rocku 1-2                                              Tim Riesenberger, titulky

   128  
 stiahnuť   3:19    on line                               stiahnuť   1:45    on line 
 
 

 Je Ježiš Bohem?                                                     Čtvrty dekret,

 Mark Finley                                                                Ivor Myers

    127    
  stiahnuť   0: 25    on line                                          stiahnuť   1:09    on line 
 
 

 Připrava na věčnost  1 - 2,                                    Cyklus biblickych zamyšleni,

 Dr. Horst Muller                                                        Olaf Schröer

   126  
 stiahnuť   2:43    on line                               stiahnuť 1-6   8:53    on line 1-6 
 
 

 Vykopavky odhaľuju pravdu,                               Eliašovo poselstvi,

 Prof. Dr. Walter Veith                                              David Gates

   125     
  stiahnuť   1:28    on line                                           stiahnuť   0:46    on line 
 
 

 Aby všichni byli jedno,                                           Miž bez rukou a nohou,

 Prof. Dr. Walter Veith, titulky                                Nick Vujicic

   124   
 stiahnuť   1:15    on line                               stiahnuť   0:19    on line 

 

 Novy svetovy poriadok,                                        Čo je to Veľka noc?

 Prof. Dr. Walter Veith                                              Prof. Dr. Walter Veith

   123   
 stiahnuť   1:40    on line                               stiahnuť   0:03    on line 

 

 Antikristova agenda za jednotu,                         Desatero přikazani - Stale plati,

 Doug Batchelor, dabing                                         Victor Gill, titulky

   122   

 stiahnuť   0:33    on line                                            stiahnuť   0:12    on line 
 
 

 Agenda New Age,                                                    Dvě šelmy se staveji přateli,

 Prof. Dr. Walter Veith, titulky                                 Prof. Dr. Walter Veith, titulky

   121   

 stiahnuť   1:22    on line                               stiahnuť  1:20    on line 
 
 

  Tajomna riša smrti,                                                Hudba a trojanjelske posolstvo,

  Prof. Dr. Walter Veith, titulky                                Fitzroy Anderson

    120    
 stiahnuť   1:25    on line                               stiahnuť   1:16    on line 
 
 

  Charizmaticke hnutia,                                           Kosti v skalach,

  Olaf Schröer                                                            Prof. Dr.  Walter Veith

   119  
 stiahnuť 1-4   6:15     o n line 1-4                    stiahnuť   1:13    on line    

 

 Nekolik otazek nad teistickou                              Prava tvař islamu,

 evoluci, Daniel Horničar, Ph.D.                            Salman Hasan

    118    
 stiahnuť    0:26     on line                                          stiahnuť    2:03     on line 
 
 

 Zakon entropie a vznik biologickych                  Armagedon,

 makromolekul, Ing. Michal Martinek                   Doug Batchelor

   117    
 stiahnuť   0:17    on line                                stiahnuť   0:57    on line 
 
 

 Zakazane zabery odhalene,                                  Pribehy knihy Daniel,

 Dr. Kim Sung Hak                                                    Stephen Bohr

    116   
 stiahnuť   0:53     on line                                 stiahnuť   0:41    on line 
 
 

 Co dnes vime o vesmiru a o životě,                   Božie prorocke hnutie a satanova

 Prof. RNDr. Vladimir Kral Ph.D, DSc                  snaha o jeho... , Ted N.C. CWilson

   115   
 stiahnuť   0:30    on line                               stiahnuť   1:11   on line 
 
 

 Ja na to všetko nič nedbam,                                C. D. Brooks,

 Sebastian Braxton                                                  Deviate prikazanie

   114   
 stiahnuť   1:08    on line                               stiahnuť   0:39    on line 
 
 

 Lečebny Půst,                                                          Svobodny od zavislosti, Jak se

 Milan Moskala                                                          zbavit kouřeni, Milan  Moskala

    113    
  stiahnuť   1:23    on line                                           stiahnuť   1:21    on line 
 
 

 Dni vichrice,                                                             Tu sme,

 James Refferty                                                       Sebastian Lorenz

   112   
 stiahnuť   0:55    on line                               stiahnuť   0:18    on line 
 
 

 Pochovava veda Boha?                                         Islamske konexe,

 Prof. John Lennox M.A. PhD. DPhil.                    Prof. Dr. Walter Veith

    111   
 stiahnuť   1:44    on line                               stiahnuť   1:31    on line 
 
 

 Darwinovy tragicke omyly niči naše                  Vznik života a původ člověka,

 životy dodnes, Pavel Kabrt                                   Pavel Kabrt

   110  
 stiahnuť   1:49    on line                               stiahnuť   1:26    on line 
 
 

 Revoluce, tyrani a valky,                                       ASI  Olomouc 15.11.2014

 Prof. Dr. Walter Veith, titulky                                 Mark Finley

   109   
 stiahnuť   1:31   o n line                                            stiahnuť 1-2    1:58    on line 1-2  
 
 

 Evanjelista z USA,                                                   Připrava na posledni hodinu,

 Emanuel Baek, prednašky 1 - 9                           Bill Humeniuk 

   108    
 stiahnuť 1-9   9:00    on line 1-9                              stiahnuť   1:09    on line  
 
 

 Zločin Antikrista,                                                     Zdravotny misionar,    

 Prof. Dr. Walter Veith, titulky                                David Meib, prednašky 1 - 9

    107    
  stiahnuť   1:24    on line                                           stiahnuť 1-9    4:53    on line 1-9  
 
 

 Desiatky - Jednoducho a                                       Bez Adama niet Krista, 

 zrozumiteľne, Ed Reid                                            RNDr. Peter Vajda, PhD

   106  
 stiahnuť   0:28     on line                                             stiahnuť   1:05    on line 
 
 

 Invazia z vesmiru UFO                                           Staři světa - 101 argumentů  

 E. Duda, Michalovce 1994                                     pro nizke staři země a vesmiru

     105   
 stiahnuť   1:05     on line                                             stiahnuť   0:48    on line 
 
 

 Evanjelizacia, Tony Mavrakos                              Život a zdravie, Košice 1993

 II, III, Košice 1992 - 1993                                        N. Butalova, R. Uhrin

  104   
 stiahnuť 1-22           on line 1-22                             stiahnuť   3:02    on line 
  

  

 Biblia a dinosaury,                                                   Lunarni sobota: Staleta pravda

 Kent Hovind, titulky                                                 či omyl ? Oldřich Svoboda

   103   
 stiahnuť   2:21    on line                                            stiahnuť   0:30   on line 

 

 Biblicky tyden Ždirce nad                                      Venkovsky život 1-5,

 Dubravou 2014, Jan Barna                                   Jere Franklin

  102   
                         on line 1-19                                  stiahnuť 1-5   5:38    on line 1-5 

  

 Rafinovana manipulacia,                                       Video od papeže naplnuje, pro-

 Emanuel Duda                                                          roctvi, D. Batchelor - 2dil, tit

    101    
 stiahnuť   1:26    on line                                            stiahnuť   0:15    on line 

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode